Workshops & presentaties

🍀 Sturen op geluk en ‘jouw beleidsgebied’ (bijna altijd mogelijk)

Van presentatie tot workshop van 1 dag: bijvoorbeeld omtrent onderwijs, bouwen en wonen, sociaal domein, zorg, GGz, de wijk, duurzaamheid etc.
Ook een meer (publiek) financiële of economische insteek is mogelijk, of een onderzoeksmatig/statistische. Prijs op aanvraag. 
Heb je interesse, als organisatie of als individuele deelnemer, zend een mail aan: info@jeremybenthaminstituut.nl. Wij nemen dan contact op.

🍀 Opleiding “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” (6 dagen)
Deze opleiding vindt plaats op locatie. Om het voor raadsleden en bestuurders makkelijk te maken deel te nemen, vindt de opleiding veelal op vrijdagen plaats. Er zitten vaak twee tot drie weken tussen de opleidingsdagen in, zodat er tijd is om je op de volgende lesdag voor te bereiden. Een aangepaste versie aan een specifieke gemeente, regio, departement of beleidsgebied is mogelijk.
Minimum 6 à 8 deelnemers, maximum 20 (evtl. ook externe deelnemers).
Prijs op aanvraag. 
Heb je interesse, als organisatie of als individuele deelnemer, zend een mail aan: info@jeremybenthaminstituut.nl. Wij nemen dan contact op.

🍀 Masterclass De Gelukkige Stad (1 dag)
Hoe ontwerp, beleid en beheer bijdragen aan gelukkiger inwoners.

Samen met landschapsarchitect en sfeerdeskundige Angelique Nossent.

Je leert wat geluk en sfeer inhouden, op basis van wetenschappelijk onderzoek en in relatie tot ruimtelijk ontwerp. Je krijgt inzicht in de ontwerpspecificaties voor geluk en sfeer in de stad. De deelnemers passen dit toe door samen een 3D-ontwerp van (een deel van) de gelukkige stad te maken. Prijs op aanvraag. 
Heb je interesse, als organisatie of als individuele deelnemer, zend een mail aan: info@jeremybenthaminstituut.nl. Wij nemen dan contact op.

🍀 Masterclass Lokaal Duurzaamheidsbeleid (1 dag)
Op weg naar beleid waarin geluk en duurzaamheid elkaar versterken
Samen met Bram Wondergem, ex-wethouder Eemnes en jarenlang docent duurzaamheid.

De wetenschap van geluk helpt je om te zien wat er voor mensen werkelijk toe doet en op basis daarvan duurzaamheidsprioriteiten te stellen. Het helpt je te focussen op eigen initiatief, lokale kracht en een positieve insteek. Je gaat naar huis met gedegen achtergrondkennis en nieuwe ideeën over de lokale aanpak van duurzaamheid. Prijs op aanvraag. 
Heb je interesse, als organisatie of als individuele deelnemer, zend een mail aan: info@jeremybenthaminstituut.nl. Wij nemen dan contact op.

🍀 Geluk en vertrouwen voor public financials (in ontwikkeling)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close