Toekomstdroom?

HundertwasserHausSturen op geluk lijkt een toekomstdroom, maar is allang binnen bereik: in onderzoek naar geluk is al 50 jaar (!) geïnvesteerd.
Er bestaat niet één geluksprofessor (zoals de bekende prof. dr. Ruut Veenhoven, die deze titel met ere verdient), maar er zijn wereldwijd honderden geluksprofessoren. Geloof je het niet? In het World Book of Happiness komen er 100 aan het woord.

Begin 21e eeuw vond een doorbraak plaats. Steeds meer onderzoekers zeiden: als we zoveel weten over geluk, kan de overheid deze kennis dan niet gebruiken voor beter beleid?
Beter beleid is niet alleen een kwestie van meer kennis over geluk. Het vergt ook een andere methode om over beleid na te denken en dit te evalueren.

Alweer 5 jaar geleden, in 2014, werd op dit gebied een cruciale stap gezet.

Toen verscheen het baanbrekende rapport Wellbeing and Policy. Het was opgesteld door:
– de hoogste ambtenaar van de Britse overheid Gus O’Donnell,
– de directeur van het Behavioural Insights Team David Halpern,
– de directeur van het Statistisch Bureau van de OESO Martine Durand.
Plus twee hoog­leraren in de economie:
– prof. Angus Deaton (die kort daarna de Nobelprijs Economie won),
– prof. Richard Layard (regeringsadviseur en auteur van handboeken over kosten-baten-analyse).
Hun rapport toonde aan dat beleidsanalyse en kosten-baten-analyse in termen van geluk nu mogelijk is en in theorie zelfs de beste methode. Let wel, zij schreven dit rapport uit economisch perspectief!

Veel van hun inzichten werden meteen al gebruikt in het rapport van de Britse All-Parliamentary Group on Wellbeing Economics met als titel Wellbeing in four policy areas. De Nederlandse parlementaire commissie Breed Welvaartsbegrip bracht in 2016 een eigen verslag uit. Dat ging geheel aan het Wellbeing and Policy-rapport voorbij. Ook bestuurskundigen en media besteedden er geen aandacht aan. Deze opleiding geeft je dus informatie die je vrijwel nergens te horen krijgt.

Groot-Brittannië ging verder. Er kwam een vervolg op het parlementaire advies in de vorm van een What Works Centre for Wellbeing. Gedragseconomie en evidence based beleid zijn thema’s die de Britse overheid van oudsher belangrijk vindt. Er waren al What Works Centres, die beleidsonderzoek deden rond thema’s als gezondheid, onderwijs en lokale economische groei. Nu is er dus ook een voor welzijn (inclusief geluk). Dit centrum werkt samen met de London School of Economics, om een model te ontwikkelen van de belangrijkste invloeden op geluk tijdens de levensloop. Ze zijn hiermee al flink op weg. 

Hier vind je een artikel dat enkele van de meest recente ontwikkelingen, ook voor Nederland, op een rijtje zet.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close