Over Bentham en ons

Portret van Jeremy BenthamJeremy Bentham (1748-1832) was destijds een wereldberoemde rechtsfilosoof. In een tijd waarin overal nog het recht van koninklijke macht en traditie overheerste, pleitte hij voor een rationeel rechtssysteem, waarin alleen wetten die bijdroegen aan ons geluk moreel verdedigbaar waren. Van Griekenland tot Latijns-Amerika deden de revolutionairen van die tijd (die de grondslag legden voor wat wij nu democratie noemen) een beroep op hem en bestudeeerden zijn boeken. De Parijse revolutionairen riepen hem uit tot ereburger van Frankrijk. Bentham was de grondlegger van de ethiek van het utilisme, die streeft naar “het grootste geluk voor het grootste aantal mensen”.

De keuze om het instituut voor Beleid & Geluk naar Jeremy Bentham te noemen, symboliseert dat het streven naar geluk al meer dan twee eeuwen geleden een essentiële bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de hedendaagse, democratische samenleving. Hoewel hij een van de voortrekkers was, is Bentham bij lange na niet de enige geweest die dit bepleitte. De rol die het thema ‘geluk’ ten tijde van de Verlichting speelde, als drijfkracht voor sociale en politieke vernieuwing, is bijna uit onze geschiedschrijving verdwenen. Het Jeremy Bentham instituut wil dit verhaal nieuw leven inblazen en laten zien dat het streven naar geluk ook vandaag, en dan geïnformeerd door het geluksonderzoek (wat er in Bentham’s tijd nog niet was), tot betere wetten en beter beleid kan inspireren.
Dat wil niet zeggen dat we al zijn gedachten delen. Bentham was bijvoorbeeld vrij ongenuanceerd antikerks en zijn psychologie van geluk was mechanistisch. Ook het denken over geluk hoort met zijn tijd mee te gaan.

Het Jeremy Bentham instituut voor Beleid & Geluk heeft een tweeledig doel:

Als opleidingsinstituut voor professionals in en om beleid.
Naast de opleiding “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” biedt het instituut presentaties en masterclasses aan over uiteenlopende aspecten van ditzelfde thema.

Als belangeloos advies- en lobby-instituut
Het Jeremy Bentham instituut wil gevraagd en ongevraagd advies aanbieden aan de politiek vanuit het doel “meer geluk voor meer mensen” (dan wel minder mensen die ongelukkig zijn).
Ook willen we publicaties uitbrengen om het inzicht in bepaalde thema’s te verdiepen uit het perspectief van geluk.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close